Vaak willen webmasters niet dat dat URL’s vanaf pagina 2 van een serie in Google zichtbaar zijn, in dit artikel meer over paginering en SEO.

Wat is paginering?

Het artikel “Paginering” van Webmasterhulprogramma’s geeft een aantal voorbeelden van paginering:

Websites pagineren inhoud op verschillende manieren. Bijvoorbeeld:

  • Nieuws- en/of publicatiesites verdelen een lang artikel vaak over verschillende kortere pagina’s.
  • Winkelsites kunnen de lijst met items in een grote productcategorie verdelen over meerdere pagina’s.
  • Discussieforums verdelen threads vaak over opeenvolgende URL’s.

Canonical link element niet voor paginering

Net als bij duplicate content is het bij paginering dus ook denkbaar dat je Google wilt vertellen welke URL van de hele serie ze op moeten nemen in hun zoekresultaten. Vaak wordt hier het canonical element voor gebruikt, terwijl dat niet de juiste oplossing is.

Op 8 april 2013 verscheen er dan ook een blogpost op het Webmaster Central Blog van Google met de titel “5 common mistakes with rel=canonical“.

Het internet kent vele voorbeelden van websites die paginering gebruiken. Het zojuist genoemde artikel geeft als voorbeeld een artikel verdeeld over meerdere pagina’s:

Imagine that you have an article that spans several pages:

  • example.com/article?story=cupcake-news&page=1
  • example.com/article?story=cupcake-news&page=2
  • and so on

Gebruik maken van het canonical element is in deze situatie echter niet van toepassing. De veelgebruikte fout die je ziet is dat webmasters het canonical element op de vervolgpagina’s laten verwijzen naar de eerste pagina van het artikel. Dit is echter foutief gebruik van het canonical element. De vervolgpagina’s bevatten immers unieke inhoud, geen duplicate content.

Specifying a rel=canonical from page 2 (or any later page) to page 1 is not correct use of rel=canonical, as these are not duplicate pages. Using rel=canonical in this instance would result in the content on pages 2 and beyond not being indexed at all.

Canonical element artikel paginering

Goede inhoud van pagina twee en pagina drie gaat verloren als je daar een canonical element gebruikt naar de eerste pagina.

Wel of geen paginering?

Je kunt je afvragen waarom je überhaupt paginering op je website wilt hebben. Onderzoek door Google heeft aangetoond dat gebruikers liever alles op één pagina zien in plaats van tussen verschillende pagina’s (elk met hun eigen URL) te navigeren. In het artikel “View-all in search results” van 15 september 2011 wordt dit uitgelegd.

User testing has taught us that searchers much prefer the view-all, single-page version of content over a component page containing only a portion of the same information with arbitrary page breaks (which cause the user to click “next” and load another URL).

Google gebruikers zien liever view-all pagina's

Zoekers zien liever pagina’s die alle resultaten tonen versus paginering. Het laatste zorgt ervoor dat ze langer moeten wachten op het gewenste resultaat (latency).

Om deze reden zal Google al uit zichzelf proberen de ‘view-all’ pagina, als deze aanwezig is, op te nemen in de zoekresultaten in plaats van alle afzonderlijke pagina’s. Je hoeft hier dus niks voor te doen. Als mensen linken naar afzondelijke pagina’s, zal Google dit zien als link naar de ‘view-all’ pagina.

If your site has a view-all option, there’s nothing you need to do; we’ll work to do it on your behalf. Also, indexing properties, like links, will be consolidated from the component pages in the series to the view-all page.

Wil je Google echter toch een handje helpen om duidelijk te maken dat de ‘view-all’ pagina opgenomen moet worden in de zoekresultaten, dan kun je op de afzonderlijke pagina’s een canonical link element opnemen naar de ‘view-all’ pagina zoals hieronder afgebeeld.

Canonical naar "view-all" pagina

Soms duurt het echter te lang voor een ‘view-all’ pagina om te laden, en dat waarderen gebruikers natuurlijk niet. In zo’n geval kan het toch een betere oplossing zijn om de afzonderlijke pagina’s in de Google index op te laten nemen. Zorg er in zo’n geval voor dat er géén canonical link element naar de ‘view-all’ pagina opgenomen wordt op de afzonderlijke pagina’s en dat de ‘view-all’ pagina een robots meta tag met ‘noindex’ heeft opgenomen in de HTML. Volg verder de stappen zoals hieronder beschreven.

Gebruik rel=“next” en rel=“prev” voor paginering

Paginering komt veel voor op het internet en Google zal er altijd naar streven om gebruikers het beste resultaat te geven in de zoekresultaten. Als het ‘view-all’ verhaal niet van toepassing is of je wilt die ‘view-all’ pagina niet laten indexeren, dan kun je Google in dat geval toch een hint geven over de relatie tussen de afzonderlijke pagina’s met rel=”next” en rel=”prev”. Volg de link om te zien hoe je dit kunt implementeren op je website.

Google zal alle links naar de afzonderlijke pagina’s clusteren zodat de hele serie pagina’s PageRank kan opbouwen. Google zal de bezoeker sturen naar de meest relevante afzonderlijke pagina, meestal de eerste pagina van de serie.

  • Consolidate indexing properties, such as links, from the component pages/URLs to the series as a whole (i.e., links should not remain dispersed between page-1.html, page-2.html, etc., but be grouped with the sequence).
  • Send users to the most relevant page/URL—typically the first page of the series.
  • Consolidate indexing properties, such as links, between the component pages/URLs.
  • Send users to the most relevant page/URL from the component pages. Typically, the most relevant page is the first page of your content, but our algorithms may point users to one of the component pages in the series.

Noindex optioneel voor paginering

Op 13 maart 2012 is er een blogpost met video verschenen over paginering met rel=”next” en rel=”prev”. De video heb ik hieronder geplaatst.

Ook wordt er in de blogpost antwoord gegeven op een brandende vraag die ik had, in welke situaties het gebruik van ‘noindex’ op vervolgpagina’s nog steeds verstandig kan zijn. Dit hoeft alleen als je er zeker van wilt zijn dat deze pagina’s niet opgenomen worden in de zoekresultaten.

Does rel=next/prev also work as a signal for only one page of the series (page 1 in most cases?) to be included in the search index? Or would noindex tags need to be present on page 2 and on?

When you implement rel=”next” and rel=”prev” on component pages of a series, we’ll then consolidate the indexing properties from the component pages and attempt to direct users to the most relevant page/URL. This is typically the first page. There’s no need to mark page 2 to n of the series with noindex unless you’re sure that you don’t want those pages to appear in search results.

Doordat deze robots meta tag gebruikt kan worden naast de link elementen rel=”next” en rel=”prev” ga ik ervan uit dat Google nog steeds de links naar de afzonderlijke pagina’s clustert zodat PageRank geldt over de hele serie pagina’s. Het topic in Google Webmaster Forums over rel=”next” en rel=”prev” bevestigt dit. Daarmee zijn alle vragen beantwoord.

@TheDonald, @jerenel: If you’ve marked page 2 to n of your paginated series as “noindex, follow” to keep low quality content from affecting users and/or your site’s rankings, that’s fine, you can additionally include rel=”next” and rel=”prev.” Noindex and rel=”next”/”prev” are entirely independent annotations.

This means that if you add rel=”next” and rel=”prev” to noindex’d pages, it still signals to Google that the noindex’d pages are components of the series (though the noindex’d pages will not be returned in search results). This configuration is totally possible (and we’ll honor it), but the benefit is mostly theoretical.

If you believe the user experience on page 2 to n provides little value — so much so that you’ve already marked these pages as noindex — then to ensure that these low-quality pages aren’t returned to users and/or considered in ranking updates such as Panda, even if you choose to add rel=”next” and rel=”prev,” you may want to consider keeping the noindex (or “noindex, follow”).

Paginering en WordPress

WordPress websites maken veelvuldig gebruik van paginering. Om bovenstaande goed toe te passen adviseer ik het gebruik van WordPress SEO. WordPress SEO voegt automatisch rel=”next” en rel=”prev” toe aan de HTML van de pagina. Dat ziet er als volgt uit.

rel="next" en rel="prev" door WordPress SEO

WordPress SEO voegt automatisch rel=”next” en rel=”prev” toe aan de HTML van pagina’s.

Zoals je ziet is er ook een canonical link element aanwezig via de plugin WordPress SEO die verwijst naar zichzelf, en dus niet naar de eerste pagina in de serie pagina’s. Dit is zoals het hoort te zijn. Ook heeft WordPress SEO een robots meta tag toegevoegd met ‘noindex’ op alle pagina’s van de serie, behalve de eerste pagina. Zoals uitgelegd is dit een mogelijkheid maar niet noodzakelijk als je gebruikt maakt van rel=”prev” en rel=”next”. Heb je toch een reden om noindex toe te passen dan kan dat ingesteld worden via WordPress SEO onder ‘Titles & Meta’.

NOINDEX voor paginering via WordPress SEO

De robots meta tag met “noindex” kan gebruikt worden voor paginering via WordPress SEO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *