Nadat ik een plugin van WooThemes had geïnstalleerd kon ik niet van start gaan met de geplande werkzaamheden. Ik werd namelijk geconfronteerd met onderstaande melding toen ik de plugin settings page wilde bezoeken.

You do not have sufficient permissions to access this page.

De WooThemes helpdesk hebben mij fantastisch geholpen, en ik deel hier graag de mogelijke oplossingen van het probleem.

De eerste oplossing die bij mij niet geholpen heeft:

This behavior is caused by a bug in the WordPress core that can also affect other plugins. Changing the authorization keys from their default value is the safest way to avoid potential problems. Please first change the four authorization keys on your wp-config.php to something else. You can use the following link to create a set of four random keys ready to be pasted into your wp-config.php: https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/. Changing these keys will cause all logged in users to be logged out, forcing them to log in again the next time they access your blog. Other than that, there are no ill effect.

Het probleem bleek toen ook wel iets groter te zijn en niet aan de plugin te liggen. Ik had namelijk ook geen toegang meer tot de berichten in WordPress.

I can see that WordPress’ built-in WordPress Dashboard, Posts, Posts screen is unavailable also. It should also be available by visiting this URL: http://[domeinnaam].nl/wp-admin/edit.php. I have deactivated all plugins, and the WordPress Dashboard, Posts, Posts screen still doesn’t show. Do you have any custom code in your theme (or another file) that is customising the permissions of WordPress’ built-in posts? The [plugin-name] screen uses the same permissions as the “posts” screen, so until the user has permissions to access normal posts, they won’t be able to access the [plugin-name] screen. This problem isn’t being caused by the [plugin-name] plugin, so you’ll need to identify what is causing WordPress’ built-in “Post” screen from not being available.

Gelukkig stond ik er niet alleen voor, want de support van WooThemes bleef zoeken naar het probleem. En onderstaande was in mijn geval de simpele oplossing.

I just went to http://[domeinnaam].nl/wp-admin/users.php, and changed the “[username]” role to Administrator. This reset the permissions on that user account, and it is now able to access WordPress’ posts feature. This also means that it is now able to access the [plugin-name] section. One of your other plugins must have somehow broken the user permissions for your user account.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *